Asianajajapäivystys

Asianajajien järjestämässä päivystyksessä saa maksutonta neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa.

Asianajaja kertoo, onko asiassa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa tarvittaessa asiaan perehtyneen asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen. Päivystyksessä ei laadita asiakirjoja tai hoideta muita toimeksiantoja.

Lakimiehen kanssa päivystyksessä käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Ajanvarausta päivystykseen ei voi tehdä, eikä neuvontaa anneta puhelimitse.