Kaukopalvelu

Kaukopalvelu on kirjastojen välistä lainaus- ja jäljennepalvelua. Kirjasto tilaa asiakkaille kaukolainaksi aineistoa, jota ei ole Satakirjastojen kokoelmissa. Kaukopalvelun asiakkaalla tulee olla kirjastokortti ja lainausoikeus. Kaukopalvelu on maksullista. Käsikirjastoaineistoa, pääsääntöisesti kotiseutukokoelman aineistoa ja vanhaa huonokuntoista aineistoa ei kaukolainata.