Kaukopalvelu

Kaukopalvelu on kirjastojen välistä lainaus- ja jäljennepalvelua. Kirjasto tilaa asiakkaille kaukolainaksi aineistoa, jota ei ole Satakirjastojen kokoelmissa. Kaukopalvelun asiakkaalla tulee olla kirjastokortti ja lainausoikeus.

Kaukopalvelu on maksullista. Käsikirjastoaineistoa, pääsääntöisesti kotiseutukokoelman aineistoa ja vanhaa huonokuntoista aineistoa ei kaukolainata.

Kaukopalvelumaksut henkilöasiakkaille

Kaukolaina Suomesta 8 €/kpl
Kaukolaina Pohjoismaista 15 €/kpl
Kaukolaina muualta ulkomailta 30 €/kpl

Kaukopalvelu kirjastoille

Kaukopalvelu lähettää lainoja ja kopioita myös muille kirjastoille. Kaukopalvelupyynnön voi tehdä hyllyvarauksena, sähköpostilla tai puhelimella.

Kaukolaina maksaa 15 €/kpl