Kolla

Kollan kylä sijaitsee nykyisen Huittistentien eteläpuolella Kollantien molemmin puolin Rauman keskustasta noin 8 kilometriä itään. Kylän rakennuskanta sijoittuu nauhamaisesti pääosin Kollantien varteen sen molemmin puolin. Kylä kuuluu Kollan-Nihattulan-Tarvolan kyläyhdistyksen toiminta-alueeseen.  Kollan kylän syntyhistoria juontaa monien muiden Rauman kehyskylien tapaan keskiajalle.

Alueella ei ole rakentamiseen oikeuttavaa kaavaa.