Kortela

Pientalovaltainen Kortelan alue on rakennettu eri vuosikymmeninä. Kortela sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Valtatie 8:n lähellä.

Kortelan kylä on perustettu viimeistään 1400-luvulla. Kylän nimi esiintyy ensimmäisen kerran asiakirjoissa vuonna 1540. Vuonna 1571 kylässä oli neljä taloa. Myöhemmin Kortela oli säterikartano, joka muutettiin kruununratsutilaksi. 1900-luvun alussa Kortelan rakennuskanta oli vielä erittäin harvaa. Tiiviimpi rakentaminen tapahtui 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ja jälleenrakennuskaudella.

Kortelan kylä on säilyttänyt maaseutumaisen ympäristön, johon liittyy myös rannikon kesäasutusta. Rakennuskanta on iältään melko kirjavaa ulottuen aina 1800-luvun loppupuolelta moderniin asuntorakentamiseen.

Kortelan itäosan läpi kulkeva Unajantie on osa satoja vuosia vanhaa ja historiallisesti merkittävää Pohjanlahden rantatietä.

Kortelan asuinalue ilmakuvassa.Kortelan asuinaluetta.Kortelan asuinaluetta.Kortelan asuinaluetta.