Kotiutustiimi

Kotiutustiimi tukee asiakkaan kotiutumista sairaala/osastohoidon jälkeen.  Palvelua tuotetaan ikäihmisille ja kotiutustiimi toimii osana Rauman kaupungin vanhuspalvelujen hyvinvointia edistäviä toimintoja. Tiimin avulla pyritään onnistuneeseen kotiutumiseen ja turvalliseen kotona selviytymiseen. Kotiutustiimi tukee asiakkaan omatoimisuutta ja kuntoutumista. Kotiutus/kotikäynteihin tarvitaan asiakkaan suostumus.

Asiakkaan tarvitsemat kotikäynnit määräytyvät palvelutarpeen arvioinnin mukaan. Kotiutustiimin järjestämä hoito on lyhytkestoista. Tarvittavasta jatkohoidosta kotona vastaavat kaupungin kotihoidon työntekijät tai yksityiset palveluntuottajat. Kotiutustiimin palveluista peritään vuorokausimaksu.

Kotiutustiimiin kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia ja fysioterapeutti. Palveluihin sisältyvät kotikäynnit asiakkaan tarpeen mukaan sekä toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arviointi. Tiimin työntekijät arvioivat jatkohoidon- ja tukipalvelutarpeen yhdessä asiakkaan, läheisten, kotiuttavan tahon ja kotihoidon kanssa.

Kotiutustiimi työskentelee joka päivä klo 7–21. Palvelujen piiriin tullaan kotiuttavan tahon yhteydenotolla kotiutustiimiin.