Aluehallintoviraston kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 15.1.2019 antamallaan päätöksellä nro 11/2019 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan.

Hakija: Erkko Näppi Oy

Asia: Kallion louhinnan ja louheen murskauksen toiminnan ja ympäristöluvan muuttaminen, betonijätteen käsittely sekä toiminnan aloittamislupa, Rauma, Eurajoki

Erkko Näppi Oy