Kuulutukset

Asemakaava ja asemakaavan muutos (AK 26-005) Lakari-Liinala osalllistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS AK 26-005, LAKARI – LIINALA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ

Lakari – Liinalan asemakaavatyön AK 26-005 osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto mm. alustava kaavarunko ovat nähtävillä 1.2.2018 – 5.3.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä kaupungin Internetsivuilla osoitteessa: https://www.rauma.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat/.

Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta.

Mielipiteet on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana os. Kanalinranta 3, PL 41, 26101 RAUMA. Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen puh. (02) 834 3665 ja kaavoitusavustaja Taina Heinonen puh. (02) 834 3668. Sähköpostiosoite: kaavoitus@rauma.fi.

 

AVOIMIEN OVIEN TILAISUUS

Kaavoituksen, aluepalveluiden, kiinteistö- ja ympäristöpalveluiden sekä kaupunkikehityksen edustajat ovat kaavahankkeeseen liittyen tavattavissa avoimien ovien tilaisuudessa palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) torstaina 15.2.2018 klo 15.30-17.30 välisenä aikana. Tervetuloa!