Kuulutukset

Asemakaavamuutoksen vireilletulo

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 4.4.2017 (KVJ 29§), päättänyt, että Papinpelto III päiväkodin asemakaavamuutokseen

(AK: 09-024) ryhdytään. (MRA 30§ 3 mom).

Kaavamuutosalue sijaitsee Leikarinpuistossa, Itsenäisyydenkadun ja Hakunintien välisellä alueella.

Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Outi Virola puh. (02) 834 3672 ja kaavoitusavustaja Satu Sarkoranta puh. (02) 834 3662, kaavoitus@rauma.fi