Asemakaavamuutos Petäjäs (AK 03-092)

Kaavoitusjaosto on päättänyt 18.12.2018 (KVJ 132 §), että Petäjäksen asemakaavamuutokseen ryhdytään. Petäjäksen asemakaavamuutoksen tavoitteena on määritellä alueen käyttötarkoitukset vastaamaan nykyistä tilannetta, osoittaa alueen erilaiset suojeluarvot, virkistysalueet ja reitistöt sekä vapaat ranta-alueet.

Petäjäksen asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä tavoitteiden pohjalta laadittu alustava rakennemalli ovat nähtävillä 8.3. -8.4.2019 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) ja internetissä osoitteessa www.rauma.fi/petajas/

Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Mielipiteet ja toivomukset suunnitelmaan tehtävistä muutoksista tulee esittää kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä olon aikana eli viimeistään 8.4.2019 ennen kello 16.00 os. Kanalinranta 3, PL 41, 26101 Rauma.

Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti, puh. Outi Virola 044 793 3672 ja kaavoitusavustaja Sanna Kuusikari, puh. 044 486 3591, sähköposti: kaavoitus@rauma.fi