Kuulutukset

Asemakaavamuutos Syvärauman päiväkoti (AK 08-028)

Asemakaavamuutoksen ehdotus ja rakentamistapaohjeet (AK 08-028) ovat nähtävillä 14.9. – 17.10.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) ja osoitteessa www.rauma.fi/08-028-syvarauman-paivakoti/

Alueelle laaditaan sitova tonttijako: 684-8-842-5 ja 684-8-808-36

Kaavaehdotuksesta on mahdollista tehdä muistutus. Muistutus on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä olon aikana eli viimeistään 17.10.2018 ennen kello 16.00 os. Kanalinranta 3, PL 41, 26101 Rauma.

Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Outi Virola, puh. 044 793 3672 ja kaavavalmistelija Jussi Helminen, puh. 044 403 6100 (sähköposti: kaavoitus@rauma.fi).