Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 14.4.2019 täyttää 18 vuotta.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Eduskuntavaalin vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019 kello 9.00 – 20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:

Nro Nimi Äänestyspaikka
1 Vanha Rauma Kaunisjärven vanhainkoti, Steniuksenkatu 4
2 Tarvonsaari Kaupungintalon pääaula, Kanalinranta 3
3 Syvärauma Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
4 Kourujärvi Kourujärven koulu, Karpalotie 3
5 Pyynpää Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
6 Sampaanala Sampaanalan päiväkoti, Sampaanalantie 38
7 Kodisjoki Kodisjoen kirjasto, Kodisjoentie 1432
8 Lappi Lapin koulu, Kirkkotie 6

 

ENNAKKOÄÄNESTYS
Eduskuntavaalin ennakkoäänestys järjestetään 3.-9.4.2019 seuraavasti:
Kaupungintalon pääaula, Kanalinranta 3,
Lapin kirjasto, Kivisillantie 6,
Kauppakeskus Citymarket, Karjalankatu 5,
Kauppakeskus Prisma, Porintie 4 ja
Kauppakeskus Pick n Pay, Sahankatu 2

3.4. – 5.4.2019 klo 09.00 – 19.00
6.4.2019 klo 10.00 – 16.00
7.4.2019 klo 12.00 – 16.00
8.4. – 9.4.2019 klo 09.00 – 19.00

 

Kodisjoen kirjasto, Kodisjoentie 1432

3.4. – 5.4.2019 klo 16.00 – 18.00
8.4. – 9.4.2019 klo 16.00 – 18.00

               

KOTIÄÄNESTYS
Kotiäänestyksessä saa äänestää äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia sekä hänen kanssaan samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse virka-aikana numeroon 044 403 6027 tai 044 793 3014 tai kirjallisesti osoitteella Rauman kaupungin keskusvaalilautakunta, Kanalinranta 3, 26100 Rauma tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@rauma.fi

Ilmoittautua voi myös kirjallisesti vapaamuotoisesti tai virallisella lomakkeella. Vapaamuotoisen ilmoituksen tulee sisältää ainakin äänestäjän sekä ilmoittajan nimi, kotikunta, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Virallisia lomakkeita saa Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanista (Valtakatu 2) tai internetistä osoitteesta www.rauma.fi/kotiaanestys.

Ilmoittautumisen tulee olla perillä viimeistään tiistaina 2.4.2019 kello 16.00.

HENKILÖLLISYYDEN TUNNISTAMINEN
Äänestäjän on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä. Tähän tarkoitukseen voi käyttää esim. passia, ajokorttia, henkilökorttia tai muuta kuvallista ja virallista asiakirjaa sekä poliisin äänestämistä varten antamaan maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Kortin hankintaan on syytä varautua hyvissä ajoin ennen äänestämistä.

ULKOMAINONTA
Teknisen valiokunnan tekemän päätöksen mukaan eduskuntavaalin ulkomainonta voidaan aloittaa 27.3.2019. Mainoksia saa asemakaavoitetulla alueella sijoittaa vain kaupungin pystyttämiin kehikoihin. Lisätietoja antaa maanmittausinsinööri Ari-Pekka Asikainen, puh. 044 403 6001.