Europarlamenttivaalit 2019

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019 kello 9.00 – 20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:

Nro            Nimi                            Äänestyspaikka

1  Vanha Rauma  Kaunisjärven vanhainkoti, Steniuksenkatu 4
2  Tarvonsaari  Kaupungintalon pääaula, Kanalinranta 3
3  Syvärauma  Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
4  Kourujärvi  Kourujärven koulu, Karpalotie 3
5  Pyynpää  Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
6  Sampaanala  Sampaanalan päiväkoti, Sampaanalantie 38
7  Kodisjoki  Kodisjoen kirjasto, Kodisjoentie 1432
8  Lappi  Lapin koulu, Kirkkotie 6

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys järjestetään 15. – 21.5.2019 seuraavasti:

Kaupungintalon pääaula, Kanalinranta 3,
Lapin kirjasto, Kivisillantie 6,
Kauppakeskus Citymarket, Karjalankatu 5,
Kauppakeskus Prisma, Porintie 4 ja
Kauppakeskus Pick n Pay, Sahankatu 2

 15.5. – 17.5.2019  klo 09.00 – 19.00
 18.5.2019  klo 10.00 – 16.00
 19.5.2019  klo 12.00 – 16.00
 20.5. – 21.5.2019  klo 09.00 – 19.00

 

Kodisjoen kirjasto, Kodisjoentie 1432

 15.5. – 17.5.2019  klo 16.00 – 18.00
 20.5. – 21.5.2019  klo 16.00 – 18.00

            

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestyksessä saa äänestää äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia sekä hänen kanssaan samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse virka-aikana numeroon 044 403 6027 tai 044 793 3014 tai kirjallisesti osoitteella Rauman kaupungin keskusvaalilautakunta, Kanalinranta 3, 26100 Rauma tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@rauma.fi

Ilmoittautua voi myös kirjallisesti vapaamuotoisesti tai virallisella lomakkeella. Vapaamuotoisen ilmoituksen tulee sisältää ainakin äänestäjän sekä ilmoittajan nimi, kotikunta, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Virallisia lomakkeita saa Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanista (Valtakatu 2) tai internetistä osoitteesta www.rauma.fi/kotiaanestys.

Ilmoittautumisen tulee olla perillä viimeistään tiistaina 14.5. kello 16.00.

HENKILÖLLISYYDEN TUNNISTAMINEN

Äänestäjän on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä. Tähän tarkoitukseen voi käyttää esim. passia, ajokorttia, henkilökorttia tai muuta kuvallista ja virallista asiakirjaa sekä poliisin äänestämistä varten antamaan maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Kortin hankintaan on syytä varautua hyvissä ajoin ennen äänestämistä.

ULKOMAINONTA

Teknisen valiokunnan tekemän päätöksen mukaan europarlamenttivaalien ulkomainonta voidaan aloittaa 8.5.2019. Mainoksia saa asemakaavoitetulla alueella sijoittaa vain kaupungin pystyttämiin kehikoihin. Lisätietoja antaa maanmittausinsinööri Ari-Pekka Asikainen, puh. 044 403 6001.