Hulevesitulvariskien alustava arviointi nähtävänä

Kunnan vastuulla on alueensa hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu. Sen tulee laatia alustava arvio hulevesitulvista aiheutuvista tulvariskeistä ja mahdollisesti nimetä merkittävät tulvariskialueet (laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 ja asetus 659/2010). Arviointi tulee tehdä kuuden vuoden välein.

Päätösehdotus tulvariskeistä ja tulvariskien nimeämisestä tulee asettaa julkisesti nähtäville ja tiedottaa asiasta. Päätösehdotus on nähtävillä 2.1.2019 – 1.2.2019 Palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) ja internetissä Rauman kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla kuulutuksen liitteenä osoitteessa www.rauma.fi/kuulutukset.

Mahdolliset muistutukset on tehtävä saman ajan kuluessa osoitteeseen kirjaamo.tevi@rauma.fi tai osoitteeseen Tekninen valiokunta, PL 104, 26101 Rauma.

Lisätietoja antaa kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila, puh. 044 534 1990, jaakko.aerila@rauma.fi.

Hulevesitulvariskien alustava arviointi päätösehdotus