Ilmoitus Raumanmeren juhannus 2019 -tapahtuman melua aiheuttavista ulkoilmakonserteista

 

Ympäristö- ja lupalautakunnassa on vireillä seuraavat Nelonen Media Live Oy:n hakemukset:

1)

ilmoitus melua aiheuttavasta Raumanmeren Juhannus 2019 -tapahtuman järjestämisestä Otanlahden kentällä neljällä eri lavalla 18.-23.6.2019 välisenä aikana siten, että varsinaiset konsertit ovat to 20.6. klo 16-01.30, pe 21.6. klo 14-2.30 ja la 22.6. klo 12-2.30. Lisäksi sound checkejä on tiistaina ja keskiviikkona klo 9 – 21 välisenä aikana ja ennen konsertteja alkaen klo 9.

Toiminnasta aiheutuu melua musiikin esittämisestä ja laitteiden testaamisesta.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja Rauman kaupungin Palvelupiste Pyyrmanissa osoitteessa Valtakatu 2, Rauma 12.3. – 25.3.2019 välisen ajan.

Ilmoituksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä kirjallinen muistutus viimeistään 25.3.2019 klo 16 mennessä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai kirjaamo.ympla@rauma.fi tai osoitteella Rauman kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta, PL 104, 26101 Rauma. Myös muut kuin edellä tarkoitetut asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä asiasta. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Raija Huuskonen puh. 050 380 4515

2)

tilapäistä toimenpidelupahakemusta kokoontumispaikan (Raumanmeren juhannusfestivaali) perustamiseksi Otanlahden urheilualueelle 684-3-9904-0. Lupahakemus sisältää myös alueelle rakennettavat rakennelmat. Hanke sijoittuu alueelle, joka voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu urheilualueeksi (U) ja istutettavaksi kansanpuistoalueeksi (Pi3). Lupaa haetaan tilapäisenä 18.6.2019 – 23.6.2019 väliseksi ajaksi.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Rauman kaupungintalon Palvelupiste Pyyrmanissa, osoitteessa Valtakatu 2.

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti hakemuksen vireille tulosta ilmoitetaan naapureille ja varataan näille tilaisuus mahdollisen huomautuksen tekemiseen hakemuksen johdosta siten, kuin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:ssä on asiasta säädetty.

Mahdolliset huomautukset on toimitettava viimeistään 25.3.2019 klo 16.00 mennessä Rauman kaupungin rakennusvalvontaan, os. Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma. Lisätietoja asiassa antaa apulaisrakennustarkastaja Kai Aarniketo puh. 044 534 1954.

Rauman kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta