Kuulutukset

Julkipanoilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta veneväylän kunnostamisesta tehdyn ilmoituksen johdosta

Tekninen toimiala, aluepalvelut. Ruoppaus ja kivien louhinta Alisaari-Poroholma-Syvärauma veneväylällä 1.3.-21.6.2018 välisenä aikana.

Muutoksenhakuaika: 12.1.-12.2.2018.

Ruoppaus ja kivien louhinta, veneväylä