Katu- ja puistosuunnitelmien valmisteilla ja nähtävillä olo 4.2 – 18.2.2019

Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) on nähtävillä 4.2 – 18.2.2019 välisenä aikana Purjehtijankadun (väli Merikatu – kääntöpaikka), Toukolanvaheen, Steniuksenkadun (väli Tornelankuja – Mälikäntie) ja Sorkantien (väli Metsotie – Riekkopolku) katusuunnitelmaehdotukset. Mahdolliset suunnitelmia koskevat muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tekniselle valiokunnalle (PL 104, 26101 Rauma) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tevi@rauma.fi viimeistään 18.2.2019 klo 16.00.

Lisäksi on valmisteilla Varikonkadun, Varhontien p-alueen, Nurmentien, Tuuliviirin, Tuulensuojan ja Piilopaikan katusuunnitelmaehdotukset. Valmisteilla olevasta suunnitelmasta saa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n säätämässä tarkoituksessa lisätietoja 4.2 – 18.2.2019 välisenä aikana kaupungin asiakaspalvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2). Suulliset tai kirjalliset mielipiteet pyydetään esittämään ao. toimipaikkaan tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tevi@rauma.fi viimeistään 18.2.2019 klo 16.00.

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT SUUNNITELMAT:

Purjehtijankatu (väli Merikatu – kääntöpaikka)
purjehtijankatu3 katusuunnitelma
purjehtijankatu3 pituusleikkaus
purjehtijankatu pl 725 poikkileikkaus
purjehtijankatu pl 860 poikkileikkaus
purjehtijankatu4 katusuunnitelma
purjehtijankatu4 pituusleikkaus
purjehtijankatu pl 1135 poikkileikkaus

Toukolanvahe
toukolanvaheen katusuunnitelma
toukolanvaheen pituus- ja poikkileikkaus

Steniuksenkatu (väli Tornelankuja – Mälikäntie)
steniuksenkatu katusuunnitelma ja poikkileikkaus

Sorkantie (väli Metsotie – Riekkopolku)
sorkantie katusuunnitelma