Kuulutukset

Kaupunginvaltuuston kokous

pidetään kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 24 päivänä syyskuuta alkaen kello 18.00. Esityslista julkaistaan internetissä kokousta edeltävän viikon torstaina osoitteessa: kokoukset.rauma.fi