Kuntavaalit 2017

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 kello 9.00 – 20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:

Nro Nimi Äänestyspaikka
1 Vanha Rauma Kaunisjärven vanhainkoti, Steniuksenkatu 4
2 Tarvonsaari Rauman Lyseo, opistotalo, Aittakarinkatu 10
3 Syvärauma Syvärauman koulu, Purjehtijankatu 15
4 Kourujärvi Kourujärven koulu, Karpalotie 3
5 Pyynpää Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
6 Sampaanala Sampaanalan päiväkoti, Sampaanalantie 38
7 Kodisjoki Kodisjoen kirjasto, Kodisjoentie 1432
8 Lappi Lapin koulu, Kirkkotie 6

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Rauman kaupunginhallituksen päätöksen 7.12.2016 § 574 perusteella ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:
Kaupungintalon pääaula, Kanalinranta 3 ja
Lapin kirjasto, Kivisillantie 6

29.3.2017 – 31.3.2017 klo 09.00 – 19.00
1.4.2017 klo 10.00 – 16.00
2.4.2017 klo 12.00 – 16.00
3.4.2017 – 4.4.2017 klo 09.00 – 19.00

 

Kodisjoen kirjasto, Kodisjoentie 1432

29.3.2017 – 31.3.2017 klo 16.00 – 18.00
3.4.2017 – 4.4.2017 klo 16.00 – 18.00

 

Kauppakeskus Citymarket, Karjalankatu 5 ja
Kauppakeskus Prisma, Porintie 4 ja
Kauppakeskus Pick n Pay, Sahankatu 2

29.3.2017 – 31.3.2017 klo 09.00 – 19.00
1.4.2017 klo 10.00 – 16.00
2.4.2017 klo 12.00 – 16.00
3.4.2017 – 4.4.2017 klo 09.00 – 19.00

 

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimella. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse virka-aikana numeroon 02 834 3015 tai 02 834 3029 tai kirjallisesti osoitteella Rauman kaupungin keskusvaalilautakunta, Kanalinranta 3, 26100 Rauma tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@rauma.fi.

Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisena tai virallisella lomakkeella. Vapaamuotoisen ilmoituksen tulee sisältää ainakin äänestäjän sekä ilmoittajan nimi, kotikunta, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Virallisia lomakkeita saa Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanista (Valtakatu 2) tai internetistä osoitteesta www.rauma.fi/kotiaanestys.
Ilmoittautumisen tulee olla perillä viimeistään tiistaina 28.3.2017 kello 16.00.     

VÄLIAIKAINEN HENKILÖKORTTI
Äänestäjän on pyydettäessä kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä (esim. passi, ajokortti tai muu kuvallinen ja virallinen asiakirja). Tarvittaessa tähän tarkoitukseen voi käyttää myös poliisin äänestämistä varten antamaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Kortin hankintaan on syytä varautua hyvissä ajoin ennen äänestämistä.

ULKOMAINONTA
Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaan kuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa keskiviikko 22.3.2017. Mainoksia saa asemakaavoitetulla alueella sijoittaa vain kaupungin pystyttämiin kehikoihin. Lisätietoja antaa maanmittausinsinööri Ari-Pekka Asikainen, puh. 02 834 3681.

Lisää tietoa vuoden 2017 kuntavaaleista on saatavissa osoitteessa http://www.rauma.fi/kuntavaalit2017

RAUMAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA