Kuulutukset

Kuulutus, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 2 aineisto sekä kutsu yleisötilaisuuksiin

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 2 aineisto asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 12.11.-14.12.2018 väliseksi ajaksi.

Asiakirjat ovat nähtävillä palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2).

Kuulutus,Satakunnan vaihemaakuntakaava sekä kutsu yleisötilaisuuksiin