Kuuskajaskarin asemakaava ja asemakaavan muutos AK 50-001

Kuuskajaskarin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos AK 50-001 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 23.3.-7.4.2017 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) ja internetissä osoitteessa www.rauma.fi

Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipide on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä olon aikana eli viimeistään 7.4.2017 ennen kello 15.00 os. Valtakatu 2, PL 41, 26101 Rauma. Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi 02 834 3664 ja kaavoitusavustaja Taina Heinonen 02 834 3668 sähköposti: kaavoitus@rauma.fi.