Lakari – Liinala, asemakaava AK 26-005

Lakari – Liinalan kaavaluonnos sekä rakentamistapaohjeet ovat nähtävillä 2.5.– 3.6.2019 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä internetissä osoitteessa: https://www.rauma.fi/lakari-liinala

Kaavaluonnoksesta ja rakentamistapaohjeista on mahdollista esittää mielipide. Mielipide on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä olon aikana eli viimeistään 3.6.2019 ennen kello 16.00 os. Kanalinranta 3, PL 41, 26101 Rauma.

Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen puh. 044 793 3665 ja kaavavalmistelija Satu Sarkoranta puh. 044 403 6121 sähköposti: kaavoitus@rauma.fi