Kuulutukset

Lakarin aurinkoenergian tuotantoalueen asemakaava (AK 26-003)

Kaavaehdotus, rakentamistapaohjeet ja valmisteluaineisto ovat nähtävillä 1.2. – 5.3.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa https://www.rauma.fi/palvelut/kaavoitus.

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 26. kaupunginosan kortteleita 2606, 2607 ja 2608 sekä rautatie-, suojaviher-, vesi- ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa aluetta. Samalla kumotaan osa alueella voimassa ollutta asemakaavaa.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 26. kaupunginosan kortteli 2607 sekä rautatie-, suojaviher-, vesi-, energiahuollon ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa aluetta.

Asemakaavalla muodostuu Rauman kaupungin 26. kaupunginosan suojaviher- ja energiahuollon aluetta.

Sitova tonttijako: 26-2607-2

Kunnan jäsenillä, osallisilla ja kaikilla, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana eli viimeistään 5.3.2018 ennen kello 16.00 os. Kanalinranta 3, PL 41, 26101 RAUMA. Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen puh. (02) 834 3665 ja kaavoitusavustaja Taina Heinonen puh. (02) 834 3668. Sähköpostiosoite: kaavoitus@rauma.fi.