Kuulutukset

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös ja lupa lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattamiseen

Ympäristö- ja lupalautakunta on myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle luvan maa-ainesten ottamiseen ja kiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen tiloilla Maanpää 421-46 ja 421-48.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella 12.9.-11.10.2018 välisenä aikana.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojeluinsinööri Tuija Kailaste, puh. 050 594 8647.

Rauman kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta

Metsä Fibre Oy julkipano

Metsä Fibre Oy päätös valitusosoituksella