Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavoituskatsaus

julkaistiin 21.3.2019 ilmestyneessä Rauman kaupungin tiedotuslehdessä 1/2019, joka jaettiin kaikkiin talouksiin (MRL 7 §). Kaavoituskatsauksessa kerrotaan vireillä olevista ja vireille tulevista kaavoista.

Kaavoituskatsausta on saatavilla Rauman kaupungin www-sivuilta ja palvelupiste Pyyrmanista (Valtakatu 2). Lisätietoja saa kaavoitusosastolta.