Kuulutukset

Metsä Fibre Oy / Rauman tehdas, toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta ilmoittaminen

Metsä Fibre Oy on pannut vireille toimenpidelupahakemuksen louhinta- ja murskaustoimintaan liittyvän suojavallin rakentamiseksi kiinteistölle 684-4-421-48, Maanpääntie 9. Hanke sijoittuu alueelle, joka asemakaavassa on osoitettu teollisuusalueeksi (T). Alueelle on kaavassa osoitettu melunsuojaustarve (me1).

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti hakemuksen vireilletulosta ilmoitetaan naapureille ja varataan näille tilaisuus mahdollisen huomautuksen tekemiseen hakemuksen johdosta siten, kuin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:ssä on asiasta säädetty.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa, osoitteessa Kanalinranta 3. Mahdolliset huomautukset on toimitettava viimeistään 29.7.2018 klo 12.00 mennessä Rauman kaupungin rakennusvalvontaan, os. Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma. Lisätietoja asiassa antaa apulaisrakennustarkastaja Kai Aarniketo puh. 044 534 1954 tai vanhempi asiantuntija  Esa Gröndahl puh. 044 533 6940.