Kuulutukset

Päätös ilmoituksen (YsL 118§) johdosta Maanrakennus Jalonen Oy

Julkipanoilmoitus päätös melua ja tärinää aiheuttavasta Pohjoisen koulun urheilukentän maanrakentamisesta tehdyn ilmoituksen johdosta.

Maanrakennus Jalonen Oy louhintatyöt urheilukentän rakentamisen yhteydessä 3.12.2018-31.1.2019 välisenä aikana.

Maanrakennus Jalonen Oy