Päätös ilmoituksen (YsL 118 §) johdosta, Maanrakennusliike Esa Aaltonen Oy

Maanrakennusliike Esa Aaltonen Oy, maanrakentaminen (louhinta) osoitteessa Steniuksenkatu 12 ajalla 11.2.-30.3.2019.

Muutoksenhakuaika: 7.2.-8.3.2019

Maanrakennusliike Esa Aaltonen Oy