Päätös ilmoituksen (YsL 118 §) johdosta, Tekninen toimiala, Katutoimi

Tekninen toimiala, Katutoimi, Jyrsijäntien peruskunnostus ajalla huhtikuu-marraskuu 2019 ja

Tekninen toimiala, Katutoimi, Sampaanalantien peruskunnostus ajalla huhtikuu-marraskuu 2019

Muutoksenhakuaika: 8.4.-7.5.2019

Katutoimi Sampaanalantie ja Jyrsijäntie