Kuulutukset

Päätös ilmoituksen (YsL 118 §) johdosta Timantti-Nieminen Oy

Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelutarkastajan päätös melua ja tärinää aiheuttavasta rakennuksen purkamisesta ja betonin murskauksesta tehdyn ilmoituksen johdosta.

Timantti-Nieminen Oy, Uotilan koulun purkaminen ja betonin murskaaminen 1.12.2018-31.3.2019.

Timantti-Nieminen Oy