Kuulutukset

Päätös ilmoituksen (YsL 118 §) johdosta Vertek Oy

Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelutarkastajan päätöksestä melua ja tärinää aiheuttavasta maakaapelointityöstä tehdyn ilmoituksen johdosta.

Maakaapelointityö Kourujärven, Äyhön ja Luostarikylän alueilla 20.8.-31.12.2018.

Vertek Oy