Kuulutukset

Päätös maa-ainesten ottamisen jatkamisesta ja laajentamisesta

Päätös on nähtävillä Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa 30 päivän ajan 13.6.-12.7.2018.

Ilmoitus julkipanosta, Jalonen Markku