Kuulutukset

Papinpelto III päiväkoti -asemakaavamuutoksen ehdotus

Papinpelto III päiväkoti -asemakaavamuutoksen ehdotus (AK 09-024) on nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti ajan 21.12.2017 – 1.2.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.rauma.fi/papinpellon-paivakoti

Asemakaavan muutos koskee: Rauman kaupungin 9. kaupunginosan korttelia 925 sekä katu-, suojaviher- ja lähivirkistysaluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu: Rauman kaupungin 9. kaupunginosan kortteli 975 sekä katu-, lähivirkistys, yleistä pysäköinti- ja suojaviheraluetta.

Sitova tonttijako: 9-975-1 ja -2

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.

Muistutukset on tehtävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana eli viimeistään 1.2.2018 ennen kello 16.00, os. Kanalinranta 3, PL 41, 26101 RAUMA. Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Outi Virola puh. (02) 834 3672 ja kaavoitusavustaja Satu Sarkoranta puh. (02) 834 3662, sähköposti: kaavoitus@rauma.fi