Kuulutukset

Rauman kaupunki, rakennuslupahakemuksen vireilletulosta ilmoittaminen

Rauman kaupunki on pannut vireille hakemuksen koulurakennuksen (Pohjoiskehän koulu) rakentamiseksi tontille 20-2020-1, Pohjoiskehä 14. Hanke sijoittuu alueelle, joka asemakaavassa on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y).

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti hakemuksen vireilletulosta ilmoitetaan naapureille ja varataan näille tilaisuus mahdollisen huomautuksen tekemiseen hakemuksen johdosta siten, kuin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:ssä on asiasta säädetty.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa, osoitteessa Kanalinranta 3. Mahdolliset huomautukset on toimitettava viimeistään 29.1.2018 klo 16.00 mennessä Rauman kaupungin rakennusvalvontaan, os. Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma. Lisätietoja asiassa antavat apulaisrakennustarkastaja Tiina Lattu, puh. 044 793 4742 ja rakennustarkastaja Timo Heinilä 044 534 1953.