Kuulutukset

Tuomistonkadun asemakaavamuutoksen voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.4.2016 § 37 hyväksynyt Tuomistonkadun asemakaavamuutoksen AK 08-027 laaditussa muodossa. Samalla on hyväksytty sitova tonttijako 8-830-1…3. Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 6.3.2017 nro 17/0081/1 hylännyt edellä mainitusta kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyt valitukset. Asemakaavanmuutos ja tonttijako tulevat voimaan tällä kuulutuksella.