Kuulutukset

Vanha-Lahti II asemakaava (AK 20-003)

Asemakaava ja rakentamistapaohjeet (AK 20-003) ovat ehdotuksena nähtävillä 6.10.– 6.11.2018 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) ja osoitteessa www.rauma.fi/20-003-vanha-lahti-ii/

Asemakaavan tavoitteena on lisätä Rauman kaupungin pientalotonttitarjontaa.

Alueelle laaditaan sitova tonttijako:

20-2021-1…17, 20-2022-1…9, 20-2023-1…5, 20-2024-1…13, 20-2025-1..8, 20-2026-1…5, 20-2027-1..3, 20-2028-1…3, 20-2029-1…3 ja 20-2030-1…3.

Kaavaehdotuksesta on mahdollista tehdä muistutus. Muistutus on esitettävä kirjallisesti kaavoitusjaostolle nähtävillä olon aikana eli viimeistään 6.11.2018 ennen kello 16.00 os. Kanalinranta 3, PL 41, 26101 Rauma.

Lisätietoja antavat arkkitehti Leena Joki-Korpela 044 793 4693 ja kaavavalmistelija Satu Sarkoranta 044 4036121 sähköposti: kaavoitus@rauma.fi

Tällä kuulutuksella korjataan 2.10.2018 julkaistun kuulutuksen kirjoitusvirhe.