Kuulutukset

Vanhan Rauman rajatun rakennuskieltoajan jatkaminen

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 29.5.2018 (KVJ 68§), että Vanhan Rauman aluetta koskevan rajatun rakennuskiellon voimassaoloaikaa jatketaan kahdella vuodella asemakaavoituksen keskeneräisyyden takia (MRL 53 §). Rakennuskieltoalueeseen kuuluvat korttelit 30, 55, 123-165 ja 167, osa kortteleista 52 ja 56 sekä muinaismuistoaluetta, puistoaluetta, katu- ja torialuetta ja vesialuetta. Rakennuskielto on rajattu koskemaan seuraavia toimenpiteitä: uudisrakentaminen, rakennusten tai rakennusten osien purkaminen, rakennusten laajentaminen, vähäistä suuremmat julkisivumuutokset ja käyttötarkoituksen muutokset.

Rakennuskieltoajan jatkaminen tulee voimaan tällä kuulutuksella 13.7.2018 alkaen.