Kuulutukset

Viipurinpuiston asemakaavamuutos

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 28.8.2018 (KVJ 88 §), että Viipurinpuiston asemakaavamuutokseen ryhdytään. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuutta käyttää osaa puistosta päiväkodin ulkoilualueena siten, että alueen puusto ja puistomaisuus edelleen säilyvät.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi puh. 044 793 3664 kaavavalmistelija Jussi Helminen puh. 044 403 6100 (sähköposti: kaavoitus@rauma.fi).

https://www.rauma.fi/02-321-viipurinpuisto/