Kuulutukset

Voimaan tulleet asemakaavamuutokset

  • Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.10.2016 hyväksynyt

Kanalin Länsiranta (AK 01-100) asemakaavamuutoksen.   Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 1. kaupunginosan katualuetta, 2. kaupunginosan korttelit 230, 258, 245, 265 ja osa kortteleista 246 sekä katu-, tori-, puisto- ja vesialuetta. Samalla päätöksellä on hyväksytty asemakaavamuutokseen liittyvät sitovat rakentamistapamääräykset ja maankäyttösopimukset laaditussa muodossa sekä sitova tonttijako: 2-230-9 ja 10, 2-245-2, 2-246-6, 2-258-3, 2-265-1.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 30.10.2018 hylännyt asiasta tehdyt valitukset. Turun hallinto-oikeuden 24.11.2017 päätöksen lopputulosta ei muutettu.

  • Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 24.9.2018 hyväksynyt

Sompapolun ja Luistinpolun asemakaavamuutoksen (AK 07-017) laaditussa muodossa. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 7. kaupunginosan osa kortteleista 787 ja 788 ja kortteli 795 sekä katualuetta. Samalla on hyväksytty sitova tonttijako 7-787-10, 7-788-16 ja 7-795-1.

Asemakaavat tulevat voimaan tällä kuulutuksella.