Kuulutukset

Voimaan tulleet asemakaavan muutokset

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.5.2018 hyväksynyt

  • Nallepolun asemakaavan muutoksen (AK-14-007) laaditussa muodossa. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 14. kaupunginosan korttelit 1429, 1430 ja 1459 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta. Samalla on hyväksytty sitovat tonttijaot 14-1429-3, 14-1430-3 ja 4, 14-1459-1.
  • Asemakaavan muutos (AK-26-003 Aurinkoenergian tuotantoalue Lakariin) hyväksytään laaditussa muodossa. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 26. kaupunginosan kortteli 2607 sekä rautatie-, suojaviher-, vesi-, energiahuollon ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa aluetta. Asemakaavalla muodostuu Rauman kaupungin 26. kaupunginosan suojaviher- ja energiahuollon aluetta. Samalla on hyväksytty sitova tonttijako 26-2607-2.