Kuulutukset

Voimaan tulleet asemakaavan muutokset

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.6.2018 hyväksynyt

  • Kaivopuistontie 1 ja 3 asemakaavan muutoksen (AK 03-090) laaditussa muodossa. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 3. kaupunginosan osa korttelista 302 sekä katualuetta. Samalla on hyväksytty sitova tonttijako 3-302-17…19.
  • Karinkentän asemakaavan muutoksen (AK 02-306) ja siihen liittyvät rakentamistapamääräykset laaditussa muodossa. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 203 ja katualuetta. Samalla on hyväksytty sitova tonttijako 2-203-13.