Kuulutukset

Voimaan tulleet asemakaavan muutokset

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 30.10.2017 hyväksynyt

Kairakatu 1 asemakaavan muutoksen AK 01-101 laaditussa muodossa. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osa korttelista 116. Samalla on hyväksytty sitovat tonttijaot 1-116-10 ja 1-116-11.

Kalliokatu 21 ja 25 asemakaavan muutoksen AK 02-316 laaditussa muodossa. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 2. kaupunginosan osa korttelia 221 sekä 254 ja virkistysaluetta

Jaakonkuruntien teollisuusalue asemakaavan ja asemakaavan muutoksen AK 25-003 ja siihen liittyvät rakentamistapaohjeet laaditussa muodossa. Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 25. kaupunginosan kortteleita 2501, 2503 ja osaa korttelia 2502 sekä katu- ja virkistysaluetta. Samalla kumotaan osa alueella voimassa ollutta asemakaavaa. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 25. kaupunginosan kortteleita 2501 ja osa korttelista 2502, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue sekä katu- ja suojaviheraluetta. Samalla on hyväksytty sitovat tonttijaot 25-2501-1 ja 25-2502-6…9