Voimaan tulleet asemakaavat ja osayleiskaava

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 hyväksynyt

  • Kuuskajaskarin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (AK50-001) sekä kaavakartalla esitetyt rakentamistapaohjeet laaditussa muodossa. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin Kuuskajaskarin saaren virkistysaluetta, matkailualuetta, suojelualuetta ja vesialuetta sekä asemakaavalla muodostuu Rauman kaupungin Kuuskajaskarin saaren vesialuetta.
  • Syvärauman päiväkodin asemakaavan muutoksen (AK 08-028) laaditussa muodossa. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 8. kaupunginosan kortteli 842, osa korttelista 808 sekä virkistys- ja katualuetta. Samalla on hyväksytty sitova tonttijako 684-8-842-5 ja 684-8-808-36. 
  • Vanha-Lahti II asemakaava (AK 20-003) hyväksytään laaditussa muodossa. Asemakaavalla muodostuu Rauman kaupungin 20. kaupunginosan osa korttelit 2021-2030, lähivirkistysaluetta, suojaviheraluetta sekä katualuetta. Samalla hyväksytään sitova tonttijako 20-2021-1…17, 20-2022-1…9, 20-2023-1…5, 20-2024-1…13, 20-2025-1…8, 20-2026-1…5, 20-2027-1…3, 20-2028-1…3, 20-2029-1…3 ja 20-2030-1…3.
  • Koillisen teollisuusalueen osayleiskaava (OYK 002038) hyväksytään laaditussa muodossa                                                                                                                                                            Kaavat tulevat voimaan tällä kuulutuksella.