Kuulutukset

Voimaan tulleet asemakaavat ja osayleiskaava

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.8.2018 hyväksynyt

  • Satamakatu 22 asemakaavan muutoksen (AK 02-317) laaditussa muodossa. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 244.
  • Hevossuontien teollisuusalueen asemakaavan (AK 26-004) laaditussa muodossa. Asemakaavalla muodostuu Rauman kaupungin 26. kaupunginosan korttelit 2610 ja 2611 sekä katu- ja suojaviheraluetta. Samalla on hyväksytty sitovat tonttijaot 26-2610-1, 26-2611-1 ja 2.
  • Keskustan osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen (002039) laaditussa muodossa.                                                                                                                                               Asemakaavat ja osayleiskaava tulevat voimaan tällä kuulutuksella.