Voimaan tullut asemakaavamuutos

  •  Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on kokouksessaan 20.11.2018 hyväksynyt Viipurinpuiston (AK 02-321) asemakaavamuutoksen. Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 2. kaupunginosan puistoaluetta. Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.