Lakari – Liinala

Tavoite:

Kaavoitustyön tavoitteena on laatia suunnittelualueelle maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukainen oikeusvaikutteinen asemakaava.

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

26-005 Kaavakartta luonnos
26-005 Selostus luonnos
26-005 Rakentamistapaohjeet luonnos
26-005 Havainnekuva luonnos
26-005 Poistuva asemakaava

 

26-005 Alustava kaavarunko

Selvitykset:

Lakari-Liinala Hulevesiselvitys
Lakari-Liinala tärinäselvitys
Vuorenalhontien uusi linjaus (tilavaraussuunnitelma)