Lappi

Lapin maaseututaajama sijaitsee noin 20 km keskustasta itään, valtatie 12:n varrella. Alueella on paljon palveluja mm. koulu, päiväkoti, kirjasto sekä vireää toimintaa, yhteisöllisyyttä.

Lapinkylässä sijaitsi keskiajalta saakka kappelikirkko, joka kuului hallinnollisesti Eurajoen kirkkopitäjään. Hallintopitäjän nimi Lappi on ollut käytössä ilmeisesti vuodesta 1413 alkaen.
Rakennuskanta oli nykyiseen verrattuna erittäin harvaa vielä 1900-luvun alussa. Rakennuskanta tiivistyi 1950-1960 -lukujen vaihteeseen tultaessa sijoittuen pääraittien varrelle. Vasta tämän jälkeen kirkonkylä muuttui nykyiseksi kaupunkimaiseksi taajamaksi ruutukaava-asuntoalueineen.

Lapin kirkonkylä on osittain säilynyt rakennuskannaltaan erittäin hyvin. Ajallinen kerroksisuus on selkeä. Myös uudempaa rakennuskantaa on runsaasti. Kirkon ympäristö yhdessä kirkkotallien ja makasiinin kanssa ovat merkittävä kokonaisuus. Kirkko on valmistunut 1760. Keskustan tuntumassa Lapinjoki levittäytyy Saarnijärveksi ja on erittäin kaunista peltomaisemaa.

Lapin kirkonkylän alueen tielinjaukset ovat säilyneet hämmästyttävän hyvin ottaen huomioon alueella tapahtuneet muutokset 1900-luvun aikana. Pääraiteista Kirkkotie, Puustellintie, Sahamäentie
sekä Meijeritie ovat säilyneet linjauksiltaan viimeistään 1800-luvulta. Myös Eurajoelle johtava tielinjaus on iäkäs. Kirkkotieltä ja Puustellintieltä pohjoiseen risteävistä pienemmistä ja osittain päällystämättömistä teistä osa on linjauksiltaan iäkkäitä, kuten Santarannantie sekä Pärkäntie.

Lappi tunnetaan esihistoriasta, muun muassa Sammallahdenmäen hautaröykkiöt.

Peltomasisemaa Lapissa. Lapin asuinalue keväällä. Lapin asuinalue keväällä. Lapin asuinalue keväällä.Lapin keskusta jokisilta ilmakuvassa.