Lomakkeet

Välivuosianomus

Tätä lomaketta käytetään silloin, kun oppilas anoo välivuotta opinnoistaan (soitinopinnot/ryhmäopinnot). Oppilaspaikka säilyy.

 

Opintojen lopettaminen

Tätä lomaketta käytetään silloin, kun oppilas lopettaa opinnot eikä ano perusopintojen todistusta tai päättötodistusta.