Lukukausimaksut

RAUMAN MUSIIKKIOPISTON LUKUKAUSIMAKSUT 1.8.2018 ALKAEN (alv 0 %)

 

MUSIIKKIOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPPILASPAIKKAMAKSUT

Musiikin perustaso, perusopinnot             195 €

Musiikin perustaso, syventävät opinnot   195 €

Aikuisosasto                                              195 €

Toinen instrumentti 30 min.                      160 €

Vapaaehtoinen tuntipidennys 15 min.      135 €

 

AVOIN OSASTO

Oppilaspaikkamaksu 30 min.                  395 €

Vapaaehtoinen tuntipidennys 15 min.     165 €

 

MUSIIKIN VARHAISKASVATUS

Musiikkileikkikoulu 30 min.                        70 €

Musiikkileikkikoulu 45 min.                        90 €

Soitinvalmennus 45 min.                         120 €

Kanteleopetus 45 min.                             130 €

Kanteleopetus 60 min.                             160 €

Suzuki-piano                                            135 €

Piiriopetus                                                135 €

 

ULKOPUOLISILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Musiikin hahmotusaineet                          70 €

Kuorot                                                       50 €

Orkesterit                                                  50 €

Musiikkiteknologia, lisäkurssit                  50 €

 

MUUT MAKSUT

Soitinvuokra                                           50 €

Mikäli opiston soitinlainaamosta ei löydy vapaata soitinta ja opisto joutuu vuokraamaan lainasoittimen ulkopuolelta, laskutetaan ulkopuolisen soitinvuokraajan perimä vuokra kokonaisuudessaan soittimen vuokraavalta oppilaalta (huoltajalta).

Materiaalimaksu                                    10 €

Kirjaamismaksu

(uudet oppilaat, ei koske ulkopuolisia)    10 €

Peruutusmaksu

Mikäli oppilas on ottanut oppilaspaikan vastaan ja aloittanut opintonsa opistossa, mutta keskeyttää ne elokuun aikana, peritään lukukausimaksusta 25 %. Jos peruutus tapahtuu 31.8. jälkeen, peritään lukukausimaksu täysmääräisenä. Pitkäaikaisen sairauden (lääkärintodistus) tai paikkakunnalta muuton vuoksi opintonsa keskeyttävä oppilas voi anomuksesta saada alennusta lukukausimaksusta.

Tilatut todistukset                                 15 €

Ei koske päättötodistuksia eikä opintosuoritusotteita.

 

SISARALENNUKSET                           170 € (oppilaspaikkamaksu sisarukselle)

Sisaralennukset myönnetään vain soitinoppilaspaikoilla oleville sisaruksille, ei avoimella osastolla eikä musiikin varhaiskasvatuksessa oleville. Soitinoppilaspaikalla olevien ja samassa taloudessa asuvien sisarusten oppilaspaikkamaksu on 170 € (1. lapsi 195 €, 2. lapsi 170 €, 3. lapsi 170 € jne.). Sisaralennusta ei tarvitse erikseen anoa.

 

LUKUKAUSIMAKSUALENNUKSET

Lukukausimaksualennuksia haetaan erillisellä lomakkeella lukukaudeksi kerrallaan, elokuun ja tammikuun loppuun mennessä. Alennuksia ei myönnetä ryhmäaineisiin (esim. muskari, soitinvalmennus) eikä avoimelle osastolle. Lukukausimaksualennuslomakkeen ja lisätietoja saat musiikkiopiston toimistosta.

 

SUORITUKSET MUSIIKKIOPISTON ULKOPUOLISILLE

Perustaso 1, opintokokonaisuudet 1 ja 2                             85 €

Perustasot 2 ja 3, opintokokonaisuudet 3 ja 4                   125 €

Opistotaso, opintokokonaisuudet 5 ja 6                             155 €

 

 

Lukukausimaksut on hyväksytty sivistysvaliokunnan kokouksessa 20.6.2018 (70 §).

Laskutuksessa noudatetaan Rauman kaupungin laskutusohjetta, joka on voimassa ja jota sovelletaan 1.1.2011 alkaen. Ohje sisältää mm. maksun lykkäystä sekä liikasuorituksen palautusta koskevat ohjeet.

Laskujen perintä on Rauman kaupunginhallituksen päätöksellä (23.1.2017) siirretty Taitoa Kuntaperintö Oy:lle 1.10.2017 alkaen. Kaikki maksamattomat laskut siirtyvät Sarastia  Kuntaperintä Oy:lle ja asiakkaan tulee hoitaa eräpäivän jälkeen maksuasiat heidän kanssaan. Laskujen sisältöä koskevat kysymykset tulee osoittaa ennen eräpäivää musiikkiopistoon.