Musiikin perusteet

Musiikin perusteet/musiikin hahmotusaineet kuuluvat soitinoppilaiden opintoihin ja oppilaspaikkamaksuun. Näiden aineiden opiskelu aloitetaan noin 10-vuotiaana.

Myös ulkopuoliset voivat osallistua musiikin perusteiden/musiikin hahmotusaineiden opetukseen, mikäli tasoa vastaavissa ryhmissä on tilaa. Ulkopuolisten osallistumisesta peritään lukukausimaksu.

Tarvittaessa saat lisätietoja toimistosta.