Lukukausimaksut

Voimassa 1.8.2018 alkaen (alv 0 %)

Musiikkiopiston taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamaksut

Musiikin perustaso, perusopinnot 195 €
Musiikin perustaso, syventävät opinnot 195 €
Aikuisosasto 195 €
Toinen instrumentti 30 min. 160 €
Vapaaehtoinen tuntipidennys 15 min. 135 €

Avoin osasto

Oppilaspaikkamaksu 30 min. 395 €
Vapaaehtoinen tuntipidennys 15 min. 165 €

Musiikin varhaiskasvatus

Musiikkileikkikoulu 30 min. 70 €
Musiikkileikkikoulu 45 min. 90 €
Soitinvalmennus 45 min. 120 €
Kanteleopetus 45 min. 130 €
Kanteleopetus 60 min. 160 €
Suzuki-piano 135 €
Piiriopetus 135 €

Ulkopuolisilta perittävät maksut

Musiikin hahmotusaineet 70 €
Kuorot 50 €
Orkesterit 50 €
Musiikkiteknologia, lisäkurssit 50 €

Muut maksut

Soitinvuokra 50 €
Mikäli opiston soitinlainaamosta ei löydy vapaata soitinta ja opisto joutuu vuokraamaan lainasoittimen ulkopuolelta, laskutetaan ulkopuolisen soitinvuokraajan perimä vuokra kokonaisuudessaan soittimen vuokraavalta oppilaalta (huoltajalta).
Materiaalimaksu 10 €
Kirjaamismaksu 10 €
Uudet oppilaat, ei koske ulkopuolisia.
Peruutusmaksu
Mikäli oppilas on ottanut oppilaspaikan vastaan ja aloittanut opintonsa opistossa, mutta keskeyttää ne elokuun aikana, peritään lukukausimaksusta 25 %. Jos peruutus tapahtuu 31.8. jälkeen, peritään lukukausimaksu täysmääräisenä. Pitkäaikaisen sairauden (lääkärintodistus) tai paikkakunnalta muuton vuoksi opintonsa keskeyttävä oppilas voi anomuksesta saada alennusta lukukausimaksusta.
Opintojen lopettaminen
Opintojen lopettamisesta Rauman musiikkiopistossa ilmoitetaan aina kirjallisesti musiikkiopiston toimistoon. Ks. peruutusmaksu.
Tilatut todistukset 15 €
Ei koske päättötodistuksia eikä opintosuoritusotteita.

Alennukset

Sisaralennukset 170 €  (oppilaspaikkamaksu sisarukselle)
Sisaralennukset myönnetään vain soitinoppilaspaikoilla oleville sisaruksille, ei avoimella osastolla eikä musiikin varhaiskasvatuksessa oleville. Soitinoppilaspaikalla olevien ja samassa taloudessa asuvien sisarusten oppilaspaikkamaksu on 170 € (1. lapsi 195 €, 2. lapsi 170 €, 3. lapsi 170 € jne.). Sisaralennusta ei tarvitse erikseen anoa.
Lukukausimaksualennukset
Lukukausimaksualennuksia haetaan erillisellä lomakkeella lukukaudeksi kerrallaan, elokuun ja tammikuun loppuun mennessä. Alennuksia ei myönnetä ryhmäaineisiin (esimerkiksi muskari, soitinvalmennus) eikä avoimelle osastolle. Lukukausimaksualennuslomakkeen ja lisätietoja saat musiikkiopiston toimistosta.

Suoritukset musiikkiopiston ulkopuolisille

Perustaso 1, opintokokonaisuudet 1 ja 2 85 €
Perustasot 2 ja 3, opintokokonaisuudet 3 ja 4 125 €
Opistotaso, opintokokonaisuudet 5 ja 6 155 €

 

Lukukausimaksut on hyväksytty sivistysvaliokunnan kokouksessa 20.6.2018 (70 §).

Laskutuksessa noudatetaan Rauman kaupungin laskutusohjetta, joka on voimassa ja jota sovelletaan 1.1.2011 alkaen. Ohje sisältää muun muassa maksun lykkäystä sekä liikasuorituksen palautusta koskevat ohjeet.

Laskujen perintä on Rauman kaupunginhallituksen päätöksellä (23.1.2017) siirretty Sarastia Kuntaperintä Oy:lle 1.10.2017 alkaen. Kaikki maksamattomat laskut siirtyvät Sarastia Kuntaperintä Oy:lle ja asiakkaan tulee hoitaa eräpäivän jälkeen maksuasiat heidän kanssaan. Laskujen sisältöä koskevat kysymykset tulee osoittaa ennen eräpäivää musiikkiopistoon.