Lukukausimaksut

Voimassa 1.8.2021 alkaen (alv 0 %)

Musiikkiopiston taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamaksut

Musiikin perustaso, perusopinnot 200 €
Musiikin perustaso, syventävät opinnot 200 €
Toinen instrumentti 30 min. 165 €
Harkinnanvarainen tuntipidennys 15 min. 140 €

Avoin osasto

Oppilaspaikkamaksu 30 min. 405 €
Oppilaspaikkamaksu 45 min. 575 €

Musiikin varhaiskasvatus

Musiikkileikkikoulu 30 min. 70 €
Musiikkileikkikoulu 45 min. 90 €
Soitinvalmennus 45 min. 120 €
Kanteleopetus 45 min. 130 €
Kanteleopetus 60 min. 160 €
Piiriopetus 140 €

Ulkopuolisilta perittävät maksut

Musiikin hahmotusaineet 75 €
Kuorot, orkesterit, musiikkikerhot 50 €

Muut maksut

Soitinvuokra 50 €

Mikäli opiston soitinlainaamosta ei löydy vapaata soitinta ja opisto joutuu vuokraamaan lainasoittimen ulkopuolelta, laskutetaan ulkopuolisen soitinvuokraajan perimä vuokra kokonaisuudessaan soittimen vuokraavalta oppilaalta (huoltajalta).

Materiaalimaksu 10 €

Kirjaamismaksu 10 €

Uudet oppilaat, ei koske ulkopuolisia.

Peruutusmaksu

Mikäli oppilas on ottanut oppilaspaikan vastaan ja aloittanut opintonsa opistossa, mutta keskeyttää ne elokuun aikana, peritään lukukausimaksusta 25 %. Jos peruutus tapahtuu 31.8. jälkeen, peritään lukukausimaksu täysmääräisenä. Pitkäaikaisen sairauden (lääkärintodistus) tai paikkakunnalta muuton vuoksi opintonsa keskeyttävä oppilas voi anomuksesta saada alennusta lukukausimaksusta.

Opintojen lopettaminen

Opintojen lopettamisesta Rauman musiikkiopistossa ilmoitetaan aina kirjallisesti musiikkiopiston toimistoon. Ks. peruutusmaksu.

Tilatut todistukset 15 €

Ei koske päättötodistuksia eikä opintosuoritusotteita.

Alennukset

Sisaralennukset 175 €  (oppilaspaikkamaksu sisarukselle)

Sisaralennukset myönnetään vain soitinoppilaspaikoilla oleville sisaruksille, ei avoimella osastolla eikä musiikin varhaiskasvatuksessa oleville. Soitinoppilaspaikalla olevien ja samassa taloudessa asuvien sisarusten oppilaspaikkamaksu on 175 € (1. lapsi 200 €, 2. lapsi 175 €, 3. lapsi 150 € jne.). Sisaralennusta ei tarvitse erikseen anoa.

Lukukausimaksualennukset

Lukukausimaksualennuksia haetaan erillisellä lomakkeella lukukaudeksi kerrallaan, elokuun ja tammikuun loppuun mennessä. Alennuksia ei myönnetä ryhmäaineisiin (esimerkiksi muskari, soitinvalmennus) eikä avoimelle osastolle. Lukukausimaksualennuslomakkeen ja lisätietoja saat musiikkiopiston toimistosta.

Suoritukset musiikkiopiston ulkopuolisille

Perusopinnot, opintokokonaisuudet 1 ja 2 85 €
Perusopinnot, opintokokonaisuudet 3 ja 4 125 €
Syventävät opinnot, opintokokonaisuudet 5 ja 6 155 €

 

Lukukausimaksut on hyväksytty sivistysvaliokunnan kokouksessa 24.3.2021 (23 §).

Laskutuksessa noudatetaan Rauman kaupungin laskutusohjetta, joka on voimassa ja jota sovelletaan 1.1.2011 alkaen. Ohje sisältää muun muassa maksun lykkäystä sekä liikasuorituksen palautusta koskevat ohjeet.

Laskujen perintä on Rauman kaupunginhallituksen päätöksellä (23.1.2017) siirretty Suomen Kuntaperintä Oy:lle 1.10.2017 alkaen. Kaikki maksamattomat laskut siirtyvät Suomen Kuntaperintä Oy:lle ja asiakkaan tulee hoitaa eräpäivän jälkeen maksuasiat heidän kanssaan. Laskujen sisältöä koskevat kysymykset tulee osoittaa ennen eräpäivää musiikkiopistoon.